Phân hữu cơ bón gốc NARITA-60

Công dụng


  • Cung cấp hệ vi sinh có ích.
  • Cải tạo đất, tăng chuyển hóa dinh dưỡng, làm tăng hiệu suất hấp thụ dinh cho cây trồng.
  • Tăng độ mùn, cải tạo cấu trúc đất, ổn định pH đất ở ngưỡng phù hợp với cây trồng.
  • Giảm ngộ độc hữu cơ cây trồng.
  • Kích thích bộ rễ phát triển mạnh.
  • Tăng năng suất, chất lượng cây trồng.
  • https://nifc.gov.vn/kiem-nghiem-phan-bon/kiem-nghiem-phan-bon-post1295.html

Phân hữu cơ bón gốc NARITA-60

Phân hữu cơ bón gốc NARITA-55

phone-icon