Phân bón hữu cơ Siamb Ombri Organic

235.000

  • Cải tạo đất, giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ và đề kháng sâu bệnh.
  • Kích thích phát triển cây và rễ cực mạnh.
  • Tăng sức chống chịu cho cây trồng với điều kiện bất lợi.
  • Tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao và ổn định.
  • Tiết kiệm phân bón, giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường.
phone-icon