Phân Bón Vi Lượng Activ80 DS

120.000

  • Thúc đẩy sự phát triển ổn định cho cây trồng.
  • Chống chịu sâu bệnh tốt.
  • Kích thích khả năng ra hoa, kết trái cao giúp năng suất đạt chất lượng.
  • Kích thích cây và rể phát triển khỏe mạnh.
  • Có lợi cho môi trường đất.