Phân hữu cơ bón gốc NARITA-55

  • Cung cấp hệ vi sinh có ích.
  • Cải tạo đất, tăng chuyển hóa dinh dưỡng cho cây trồng.
  • Tăng độ mùn, cải tạo cấu trúc đất.
  • Kích thích bộ rễ phát triển cực mạnh.
  • Tăng năng suất và chất lượng cây trồng.
phone-icon